Tillbaka till Huvudsidan Personakt P1895-1

Jonas Edström
Född 1895-04-14 i Eden, Junsele
Boende 1895-04-14 till 1910 i Eden, Junsele
Boende 1973 till 1973-12-25 i Örträsk
Död 1973-12-25 i Örträsk

Fader: Daniel Christoffer Edström
Moder: Christina Anna Nilsdotter
Föräldrar/Syskon: F1871-1
Familj/Barn: F1895-1

Noteringar:

Husförhörslängd Junsele, AI:10a, 1894-1900, Eden, sid 57
"Oäkta sonen Jonas Kristoffersson Edström". Född 1895-04-14.
Med modern som var piga hos Sven Kristoffersson.

Husförhörslängd Junsele, AI:10a, 1894-1900, Eden, sid 59
Med syskonen och föräldrarna. Född 1895-04-14.

Församlingsbok Junsele, SCB, 1900, Eden
Med syskonen och föräldrarna.

Församlingsbok Junsele, SCB, 1910, Eden, sid 8
Med syskonen och föräldrarna.

Församlingsbok Junsele, SCB, 1920, Eden, sid 7
Skogsarbetare.
Med brodern Kristoffer Amandus.

Statistiska Centralbyrån, Registret över totalbefolkningen (RTB) 1974
Edström, Jonas
Person-nummer: 18950414-8538
Senast boende: 920 20 (postnr)
Död 25/12 1973
Kyrkobokf. (1972) i Örträsk (Västerbottens län, Lyxele kommun).
Mantalsskriven (1972) på samma ort.
Född 14/4 1895 i Junsele (Västernorrlands län).
Frånskild (17/12 1949)

Jonas Edström var skogshuggare. Han fyttade senare till Burträsk
och fick 2 - 3 barn.