Tillbaka till Huvudsidan Personakt P1871-1

Daniel Christoffer Edström
Född 1871-04-01 i Krånged, Junsele
Boende 1871-04-01 till 1871 i Krånge, Junsele
Boende 1872 till 1878-03-04 i Risbränna, Junsele
Boende 1878-03-05 till 1910 i Eden, Junsele
Död 1950? i Gåsnäsbrännan, Resele

Moder: Eva Christoffersdotter
Föräldrar/Syskon: F1837-1
Familj/Barn: F1871-1

Noteringar:

Födelsebok Junsele, C:4, 1871, Krånge, sid 65
Född och döpt 1871-04-01.
Fader okänd.
Moder: Eva Christoffersdotter i Krånged, ålder 34 år.
Vittnen: Arb Jonas Kristoffersson och hustru i Rocksjö.
Bonde Nils Kristoffersson och hustru i Lillsele.
Dräng Erik Persson i Tara.
Piga Ingeborg Kajsa Ersdr i Ede.
Bondeson Nils Peter Nilsson i Lillsele och dess
syster bondedotter Anna Nilsr ibidem.

Husförhörslängd Junsele, AI:10a, 1894-1900, Eden, sid 59.
Gård no 5.
Med hustrun Anna Kristina Nilsdotter och barnen.
Hitflyttad 77HB.
Vigd 1895-08-11. "Frikallad från värnpligt".
Även systern "pigan" Anna Kristina Edström f. 1873 1/5.

Husförhörslängd Junsele, AI:10a, 1894-1900, sid 44
Följande notering finns i anslutning till bonden Daniel Josefsson
med familj:
"Torp på deras lifstad eger Kristofer Daniel Edström 59"

Församlingsbok Junsele, SCB, 1900, Eden
Med hustrun Anna Kristina Nilsdotter och barnen.

Församlingsbok Junsele, SCB, 1910, Eden, sid 8
Med hustrun och barnen. Torpare.

Flyttade till Gåsnäsbrännan i Resele. Begravd i en
familjegrav på Resele kyrkogård.