Tillbaka till Huvudsidan Personakt P1828-1

Anna Christina Christoffersdotter
Född 1828-03-07 i Böhle, Junsele
Boende 1811 till 1832 i Böhle, Junsele
Boende 1833 till 1844 i Lillselet, Junsele
Boende 1845 till 1853 i Risbränna, Junsele

Fader: Christoffer Nilsson
Moder: Anna Persdotter
Föräldrar/Syskon: F1807-1

Noteringar:

Husförhörslängd Junsele, AI:4, 1832-1844, Böhle, sid 1
Med föräldrarna och syskonen. Född 1828.
Nattvard 1832-07-25.

Husförhörslängd Junsele, AI:4, 1832-1844, Lillselet, sid 158
Med föräldrarna och syskonen. Född 1828-03-07.
Nattvard 1834-05-25 till 1844.

Husförhörslängd Junsele, AI:5, 1845-1853, Risbränna, sid 130
Med föräldrarna och syskonen. Född 1828-03-17.
Nattvard 1845-11-30.