Tillbaka till Huvudsidan Personakt P1810-2

Maria Charlotta Planmark
Född 1810-05-15 i Adolf Fredrik, Sthlm
Boende 1810 till 1810 i Adolf Fr. Sthlm
Boende 1834 till 1834 i Hällvattnet, Bodum
Boende 1837 till 1839 i Hällvattnet, Bodum
Boende 1840 till 1840-09 i Öhn, Bodum
Boende 1840-10 till 1842 i Bodum
Boende 1845 till 1845 i Öhn, Bodum
Boende 1846 till 1847 i Flyn, Bodum
Boende 1848 till 1849-06 i Näset, Bodum
Boende 1849-07 till 1851 i Öhn, Boden
Boende 1853 till 1862 i Bodum
Boende 1863 till 1879 i Öhn, Bodum
Boende 1880 till 1888-07-05 i Näset, Bodum
Död 1888-07-05 i Näset, Bodum

Familj/Barn: F1810-1

Noteringar:

Register Födda, Adolf Fredrik STHLM, CV:1, 1810
"Planmark A.- Maria Charl. 819"

Födelsebok Adolf Fredrik STHLM, CIa:5, Maj 1810, sid 819
Född/Döpt: "15/16"
"Maria Charlotta"
Föräldrar: "Wachtmästaren And. Planmark, Maria Margreta
Nyström - 42"
Faddrar: "Norelius - /.../ Fr. Nyström"

Husförhörslängd Bodum, AI:1, 1827-1834, Hällwattnet, sid 13
"Pig Maria Charl. Plagmark". Född 1810.
Hos bonden Anders Göransson (1774) och hustrun Magdalena
Nilsdotter (1786).

Husförhörslängd Bodum, AI:2, 1834-1844, Hällvattnet, sid 27
Piga hos bonden Matts Jacobsson och hustrun Magdalena.
Från 1837 till 1839.

Husförhörslängd Bodum, AI:2, 1834-1844, Öhn, sid 64
Piga hos bonden Mårten Mårtensson och hustrun Carin Pehrsdotter
Under 1840, längst ner på förhörslängd.

Husförhörslängd Bodum, AI:2, 1834-1844, sid 73
"Rote Båtsmän mfl". Piga.
Med dottern, "Oägda dr Sara Johanna 1840".
Från 1840 29/10 till 1842.

Husförhörslängd Bodum, AI:3, 1844-1852, Öhn, sid 85
"Inh. Maria Charlotta Plaggmark 1810 1/5 Stockholm
Dotr Sara Johanna Andersdotter 1840 19/7 Bodum"
Utflyttat till pag 23 ca 1846. Tillbaka hit ca 1849-1851.

Husförhörslängd Bodum, AI:3, 1844-1852, Flyn, sid 23
Hos Pehr Johansson och hustru Sara Greta Olofsdr.
"Pig Maria Charlotta Plagnmark 1810 1/5 Stockholm
D. Sara Johanna Andersdotter 1840 19/9"
Hitflyttat från pag 85, till p. 44 ca 1848

Husförhörslängd Bodum, AI:3, 1844-1852, Näset, sid 44
Hos Pehr Eriksson med familj.
"Pig Maria Charlotta Plagmark 1810 1/5 Stockholm
D. Sara Johanna Andersdotter 1840 19/9 Bodum"
Hitflyttat från pag 23 ca 1848

Husförhörslängd Bodum, AI:5, 1863-1872, Öhn, sid 100
Tillsammans med dottern Sara Johanna och hennes barn.

Husförhörslängd Bodum, AI:5, 1873-1882, Öhn, sid 94
Med dottern Sara Johanna och hennes familj.
Fyttade ut till pag 56 b år 1880.

Husförhörslängd Bodum, AI:5, 1873-1882, Näset, sid 56 b.
Med dottern Sara Johanna och hennes familj.

Husförhörslängd Bodum, AI:6, 1883-1892, Näset, sid 89.
Med dottern Sara Johanna och hennes familj.
Död 1888 5/7.

Dödsbok Bodum, C:2, 1888.
Död 1888-07-05, begravd 1888-07-15.
"Inhyses Maria Planmark Näset"
Ålder 78 år, 1 mån 16 dagar.
Ogift. Dödsorsak okänd. Begravd av N O Lundgren.
Folio i Husförhörslängd 89.