Tillbaka till Huvudsidan Personakt P1792-4

Ablonia Svensdotter
Född 1792-08-20 i Krånge, Junsele
Boende 1792-08-20 till 1810 i Krånge, Junsele

Fader: Sven Jacobsson
Moder: Barbro Nilsdotter
Föräldrar/Syskon: F1764-1

Noteringar:

Födelsebok Junsele, C:2, 1792
"d:20 Augusti föddes och d:2 sept: döptes: L.B. Sven Jacobssons
och Hustru Barbru Nils dotter i Krånge Ablonia"

Husförhörslängd Junsele, AI:1, 1777-1810, Krånge, sid 21
Gård 7. Med syskon och föräldrar.