Tillbaka till Huvudsidan Personakt P1772-2

Anna Jacobsdotter
Född 1772-01-01 i Åkerbränna, Junsele
Boende 1772-01-01 till 1792 i Åkerbränna, Junsele

Fader: Jacob Hansson
Moder: Malin Salmonsdotter
Föräldrar/Syskon: F1736-2

Noteringar:


Födelsebok Junsele, C:1, 1772
"Januarius d1 föddes as d6 ejusdem döptes Nybyggaren Jacob Hanssons
och Hustru Malin Salmons doter i Åkerbränna dotter, nom: Anna."

Kommunionsbok Junsele, DII:1, 1779-1789, Åkerbränna, sid 108
Med syskon och föräldrar m.fl.

Kommunionsbok Junsele, DII:1, 1792-1800, Åkerbränna, sid 125
Jobbade som piga hos brodern Hans med hustru.

Husförhörslängd Junsele, AI:1, 1777-1810, Åkerbränna, sid 69
Med systern och föräldrar m.fl.