Tillbaka till Huvudsidan Personakt P1766-3

Salmon Jacobsson
Född 1766-08-02 i Åkerbränna, Junsele
Boende 1766-08-02 till 1779 i Åkerbränna, Junsele

Fader: Jacob Hansson
Moder: Malin Salmonsdotter
Föräldrar/Syskon: F1736-2

Noteringar:


Födelsebok Junsele, C:1, 1766
"Augustus den 17 döptes Nybyggaren Jacob Hanssons Hustru
Malin Salmons dr i Åkerbränna Son Salmon född den 2 Augusti"

Kommunionsbok Junsele, DII:1, 1779-1789, Åkerbränna, sid 108
Med syskon och föräldrar m.fl.

Husförhörslängd Junsele, AI:1, 1777-1810, Åkerbränna, sid 69
Med syskon och föräldrar m.fl.

Husförhörslängd Junsele, AI:1, 1777-1810, Krånge gård 7, sid 21
Dräng hos Sven Jacobsson med hustru Barbro Nilsdotter.
"dr. Salmon Jacobs. fr. åkerbr. 1766"