Tillbaka till Huvudsidan Personakt P1763-3

Joseph Bryngelsson
Född 1763-12 i Lögda, Åsele
Boende 1763-12 till 1785 i Lögda, Åsele
Boende 1786 till 1819-03-27 i Laiksjön, Dorothea
Död 1819-03-27 i Laiksjön, Dorothea

Fader: Bryngel Larsson
Moder: Lisa Pålsdotter
Föräldrar/Syskon: F1736-1
Familj/Barn: F1763-2

Noteringar:

Födelsebok Åsele förstörd i brand

Husförhörslängd Åsele, AI:1, 1772-1783, Lögdträsk, sid 24
Med syskonen och föräldrarna.

Husförhörslängd Åsele, AI:2, 1782-1791, Lögda, sid 185
Med syskonen och föräldrarna.

Husförhörslängd Åsele, AI:2, 1782-1791, Lögda, sid 425
Med syskonen och föräldrarna samt hustrun Mereta Mickelsdotter.

Husförhörslängd Åsele, C:2, -1795, Laigsjö, sid 81
Med hustrun Märit Mickelsdotter och barnen. Vigd 1786.

Husförhörslängd Dorothea, AI:1, Laiksjön, sid 13
Östra rotan.
Med hustrun Märit Mickelsdotter och barnen. Vigd 1786, död 1819.

Dödsbok Dorothea, E:1, 1819, sid 10
"Martü d27 afled klockaren i denna församling Joseph Bryngelsson,
hvilken och tillika warit kyrkowärd och sockenskrifware uti
bröstvärk och andetäppa, eller vattensot efter en berömlig förd
vandel, uti en ålder af 55 år och 3ne månader och jordades
d9 april. Denne berömvärde mannen voro äfven soknens
approberade vaccinateur."