Tillbaka till Huvudsidan Personakt P1752-3

Dårdi Andersdotter
Född 1752-05-05 i Eden, Junsele
Boende 1752-05-05 till 1778-04-11 i Eden 4, Junsele
Boende 1778-04-12 till 1779 i Sil 3, Fjällsjö

Fader: Anders Olofsson
Moder: Susanna Philipsdotter
Föräldrar/Syskon: F1702-2

Noteringar:

Födelsebok Junsele, C:1, 1752
"Maii 5. föddes och d 10 dito döptes Anders Olofssons och hust
Susanna Philipsdotters dotter i Eden, vid namn Dårdi"

Agneta Olofsson: Junsele bönder 1600-1800
Eden 4. Vigd 1778 12/4, med Anders Ingelsson i Sil, Fjällsjö.

Agneta Olofsson: Fjällsjö byar och gårdar 1600-1800.
Sil 3.