Tillbaka till Huvudsidan Personakt P1725-3

Olof Andersson
Född 1725 i Ruske, Junsele
Boende 1725 till 1758-10-12 i Ruske 1, Junsele
Boende 1758-10-13 till 1767 i Åkerbränna, Junsele
Boende 1768 till 1829-12-22 i Forsnäs, Åsele
Död 1829-12-22 i Forsnäs, Åsele

Fader: Anders Hansson
Moder: Karin Andersdotter
Föräldrar/Syskon: F1688-2

Noteringar:

Agneta Olofsson: Junsele bönder 1600-1800
Ruske 1. Åkerbränna. Gift 1758 med Brita Abrahamsdotter.

Agneta Olofsson: Åsele byar och gårdar 1600-1800
Forsnäs. Anlagt 1768 på lapp Olof Jöranssons skatteland.