Tillbaka till Huvudsidan Personakt P1719-2

Anders Andersson
Född 1719-06 i Ruske, Junsele
Boende 1719-06 till 1744-03-20 i Ruske 1, Junsele
Boende 1744-03-21 till 1758-11-06 i Orrnäs 1, Fjällsjö
Död 1758-11-06 i Orrnäs, Fjällsjö

Fader: Anders Hansson
Moder: Karin Andersdotter
Föräldrar/Syskon: F1688-2

Noteringar:

Agneta Olofsson: Junsele bönder 1600-1800
Ruske 1. g44 21/3 Krånge 6.

Agneta Olofsson: Fjällsjö byar och gårdar
Orrnäs 1. Gift med Karin Ersdotter, Junsele.
Hemmanet köptes för 305 Rdr. Drunknad i Norrnäsf.