Tillbaka till Huvudsidan Personakt P1660-2

Filip Säfringsson
Född 1660 ? i Forsås, Ådals-Liden
Boende 1660 till 1742 i Forsås, Ådals-Liden
Död 1742 i Forsås, Ådals-liden

Familj/Barn: F1660-2

Noteringar:


(Privat kommunikation med Karin Wassdahl)

Testamentspengar 1743.

I dombok och på ting "anno 1647 den 29.Novemb. i Hammerdals
sochnestufwo" står:
"Sewerin Philipson i Liden, Retzell s. klager efter sin möderne
jord i Gengzås och Backe; som Kirstin enkia bruker och åbohr.
Uplästes ett kiöpebrev daterat den 12 feb. 1603 dess innehåldh
att Zifwert i Gisselås denne Sefwerins moderfadr hade kiöpt samme
Gengzås och Backe för 40 Richzdaler. Resol. Item klager
Anders Matzon effter den andre halfwe gården som enkian besitter.
Bewises att enkians man s. Joen Larsson på Åsen hadhe gifwet i
afgång 16 Richzdaler. I böxell 6 Richzdaler.
Resol. Kirstin som oskyld, afstår gården och bekommer 16 Richzdaler."