Tillbaka till Huvudsidan Familjeblad F1736-2

Jacob Hansson
Född: 1736
Malin Salmonsdotter
Född: 1730

Vigda 1756-11-14 i Junsele

Barn:

NamnFödelseårPlats
Karin Jacobsdotter f. 1756-11-23 Moo, Junsele
Sara Jacobsdotter f. 1758-06-07 Krånge, Junsele
Hans Jacobsson f. 1759-11-02 Krånge, Junsele
Sara Jacobsdotter f. 1762-04-01 Åkerbränna, Junsele
Magdalena Jacobsdotter f. 1765-05-07 Åkerbränna, Junsele
Salmon Jacobsson f. 1766-08-02 Åkerbränna, Junsele
Jacob Jacobsson f. 1769-06-08 Åkerbränna, Junsele
Anna Jacobsdotter f. 1772-01-01 Åkerbränna, Junsele

Noteringar:


Jacob Hansson och Malin Salmonsdotter bodde på samma gård i Mo
från någon gång under 1755, troligen som dräng och piga.
1756 vigde de sig och bara 9 dagar efter vigseln nedkom det
första barnet, en dotter som döptes till Karin. Vigseln
tillkom alltså i sista stund och räddade barnet från oäkta-stämpeln.
De fick en till dotter i Mo som döptes till Sara sommaren 1758.

Under samma tid flyttade de till en familj i Ruske där de troligen
också fungerade som dräng och piga. Där fick de en son som döptes
till Hans.

Troligen under sommaren 1759 flyttade paret till Åkerbränna där de
uppförde ett eget hem och de blev därmed benämnda Nybyggare.
I Åkerbränna skulle de komma att bo under resten av sitt liv till-
sammans och där fick de ytterligare fem barn, alltså totalt åtta.

Sommaren 1784 dog Malin Salmonsdotter i 'Feber' vid en ålder av
54 år.
Tre år senare, 1787, gifte Jacob Hansson om sig med Karin Persdotter
från Krånge. Han var då 51 år gammal. Deras öden har inte utretts
närmare. Gården togs så småningom över av sonen Hans och dennes
hustru Justina Staffansdotter (Se familjeblad F1759-1).

(Forts sid 2 -->)
Källor:
Vigselbok Junsele, C:1, 1756
"November d 14 Copulerades drängen Jacob Hansson i Mo med pigan Malin
Salmons dotter ifrån Eden"

Kommunionslängd Junsele, DII:I, 1750-1759, Mo, sid 24
Jacob Hansson och Malin Ersdr (fel namn 'Ersdr' ?) ca 1755-1758.

Kommunionslängd Junsele, DII:I, 1750-1759, Krånge, sid 11
Inneboende hos Nils Olofsson och hustrun Lisa, till ca 1759.

Kommunionslängd Junsele, DII:I, 1760-1769, Åkerbränna, sid 50
(Överstruket)

Kommunionslängd Junsele, DII:I, 1750-1759, Åkerbränna
Nybyggare.
"Mod. Karin Pehrsdoter", död ca 1761.

Kommunionslängd Junsele, DII:I, 1779-1789, Åkerbränna, sid 108
Nybyggare.

Kommunionslängd Junsele, DII:I, 1798-1800, Åkerbränna, sid 124

Husförhörslängd Junsele, AI:1, 1777-1810, Åkerbränna, sid 69
Vigd 1756.