Tillbaka till Huvudsidan Familjeblad F1714-1

Grels Josefsson
Född: 1714
Ella Eliasdotter
Född: 1705-06-21

Vigda 1732 i Mo, Junsele

Noteringar:


Agneta Olofsson: Junsele bönder 1600-1800
Mo 3. Vigd 1732.